Organisatie

Stichting 

Bestuur

  • Geurt Rombach – Voorzitter
  • Leny Visser – Penningmeester
  • Els van Santen – Secretaris
  • Hans de Jongh

Molenaars

  • Michel Strik

Donateurs, sponsors en subsidieverstrekkers

De molen kan vanwege het kostbare onderhoud niet zonder financiële steun. De stichting ontvangt daarvoor subsidie van het rijk en van de provincie. Daarnaast is er een trouwe groep donateurs, de Vrienden van de Molen, die de molen jaarlijks steunt met een financiële bijdrage. Het is ook mogelijk om incidenteel een bedrag over te maken. Ook ontvangt de stichting soms steun van lokale ondernemers. Wie Vriend van de Molen wil worden kan daarvoor een machtigingsformulier afhalen bij de molen.

Financiële jaaroverzichten

ANBI

Stichting Korenmolen Werkhoven is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen is te vinden op de website van De Belastingdienst. Donaties aan een Algemeen Nut Beogende Instelling geven extra mogelijkheden voor fiscale aftrek.

Verantwoording afleggen voor de plannen en activiteiten is ook een voorwaarde voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het document met het jaarlijkse Molennieuws voldoet aan deze voorwaarde en is hier in te zien: