Mensen van de Molen

Zonder alle vrijwilligers van de Korenmolen ‘Rijn & Weert’ kan de molen niet draaien. Op deze pagina korte verhalen van nieuwe en bestaande vrijwilligers die het leuk vinden zich voor te stellen en mededelingen over oud-vrijwilligers.

Bjorn Jannink – Een nieuwe Molenaar erbij 

Bjorn is in juni 2021 begonnen als molenaar bij Korenmolen Werkhoven. Geboren in Amstelveen, woonachtig in Hoofddorp en opgegroeid in Nieuwveen, is Bjorn nu 18 jaar.

Al 14 jaar is hij betrokken bij alles wat met molens te maken heeft. Als 4-jarig jongetje was de molen interesse al gewekt. Bjorn heeft tot nu toe al zijn ervaring opgedaan bij de Korenmolen “De Eendracht” in Alphen aan de Rijn.

“Ik was al een tijdje op zoek naar een andere molen en via Sven Verbeek (uit Veen en leverancier van onze korenmolen) ben ik in contact gekomen met Michel Strik (onze eigen molenaar, red.)”, vertelt Bjorn. “Toen ik de afgelopen zomer in Werkhoven kwam studeerde ik op dat moment hard voor het opleidingstraject tot molenaar”.

Dat opleidingstraject tot molenaar is echter niet zomaar doorlopen. “Het opleidingstraject tot molenaar duurt 1 tot 2 jaar, vergt minimaal 150 praktijkuren, veel studie-uren theorie over o.a. techniek en kennis over de invloed van het weer op het goed laten draaien en beheren van een molen”, legt Bjorn uit. Bjorn heeft op 30 september examen gedaan, is direct geslaagd en sindsdien een trots gediplomeerd molenaar. Examen tot gediplomeerd molenaar mag overigens pas worden afgelegd vanaf 18 jaar. Bjorn is er dus al heel vroeg bij!

Een opleiding tot molenaar duurt overigens minimaal 1 jaar zodat een molenaar in opleiding alle seizoenen van het jaar (en bijbehorende weertypes) minimaal eenmaal heeft ervaren.

Volgende stap in zijn molenaarscarrière zou voor Bjorn het lidmaatschap van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde zijn, maar eerst wil hij maar eens een aantal jaren in de praktijk gaan draaien.

Om de molen te draaien op de dagen dat Bjorn is ingeroosterd moet hij overigens vanuit Alphen aan de Rijn wel anderhalf uur heen en weer anderhalf uur terugreizen. Dit omdat hij gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Sinds het behalen van zijn diploma in september heeft Bjorn al zevenmaal de molen zelf gedraaid. “De eerste keer dat ik alleen draaide was geen enkel probleem en voelde het direct goed,” vertelt Bjorn enthousiast. “Ik heb met Michel afgelopen zomer vele malen samen gedraaid en het vertrouwen is er”. Het plezier straalt van Bjorns’ gezicht als hij vertelt over het molenaarschap. Dit is een gemotiveerd molenaar! De Werkhovense molen is in goede handen.